de duurzame installatiebedrijven
De overheid investeert mee

De overheid investeert mee

Zowel voor particulieren als ondernemers zijn er subsidieregelingen en belastingvoordelen. Als particulier kunt u bijvoorbeeld BTW terugvorderen. De regelingen voor particulieren en ondernemers op een rijtje:

PARTICULIEREN

1. Verlaagd belastingtarief bij collectieve opwek (postcoderoosregeling)

Particulieren die gezamenlijk stroom produceren (bijvoorbeeld via zonnepanelen, windenergie of biomassa) en zich verenigd hebben in een collectief (Vereniging van Eigenaren, coöperatie) komen in aanmerking voor een verlaagd belastingtarief. De korting bedraagt, incl. BTW, 9 cent per kWh. Deze wordt verrekend met de eigen energierekening. De energieleverancier van de aangesloten particulier verrekent de belasting op zijn beurt weer met de Belastingdienst.

2. BTW teruggave

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat particulieren die zonnepanelen aanschaffen - en dus stroom produceren - gezien moeten worden als ondernemer. Zij leveren een product aan het net. Hierdoor kunnen zij BTW terugvorderen als zij zich aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst: 21% op materiaalkosten en 6% op installatiekosten. U moet zich dan wel aanmelden bij de Belastingdienst en inschrijven als BTW-ondernemer. Meer informatie.

3. Regionale en provinciale subsidies

Per regio kunnen subsidieregelingen verschillen. Op www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u een woonplaats ingeven en krijgt u alle subsidies en duurzame leningen te zien die beschikbaar zijn in die gemeente.

4. Duurzaamheidsleningen

Als particulier komt u in aanmerking voor Duurzaamheidsleningen. U kunt dan tegen gunstige voorwaarden geld lenen mits u dit geld gebruikt om uw huis te ‘verduurzamen’. Meer informatie hierover vindt u op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Uw bank vraagt voor u een Groenverklaring aan, waarna u in aanmerking komt voor korting op uw lening uit het Grondfonds.

5. Verhoging NHG Hypotheek

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stimuleert energiebesparende voorzieningen.  U heeft de mogelijkheid uw maximale hypotheekbedrag te verhogen (met een maximum van EUR 8.000) ten behoeve van energiebesparende maatregelen.
 

ONDERNEMERS

1. Energie Investerings Aftrek (EIA)

41,5% van de investering mag afgetrokken worden van de winst. Deze regeling geldt niet in combinatie met SDE+. Meer informatie.

2. Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Maximaal 28% van de investering mag afgetrokken worden van de winst, mits de totale investering in enig jaar niet boven de (circa) EUR 300.000 uitkomt. Meer informatie.

3. Milieu Investerings Aftrek (MIA)

37% mag afgetrokken worden van de winst als u zonnepanelen combineert met het vervangen van een asbestdak. Niet in combinatie met EIA. Meer informatie.

4. SDE+

Bedrijven met een aansluiting groter dan 3x80A die een zonnepaneleninstallatie plaatsen van minimaal 15.000 Wp, kunnen een aanvraag indienen voor SDE+. Deze subsidieronde is gestart in april. Boven een investering van € 50.000 moet een haalbaarheidsplan gemaakt worden. SDE+ mag niet gecombineerd worden met EIA. Meer informatie.

5. Subsidies van provincies en/of gemeentes

Sommige provincies en gemeentes verstrekken ook subsidies aan ondernemers. Laat u zich daarover informeren.